Bağış Kampanyası

Çağdaşlaşmada ve ilerlemede şüphesiz en büyük pay eğitime düşmektedir. Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfımız, yüksek kaliteye odaklanmış eğitim kurumlarıyla toplumun standartlarını daha ileri seviyeye, yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Vakfımız eğitim zincirini; öncelikle feyz aldığımız Saint-Joseph Lisesi, 1998-1999 eğitim yılında açtığımız SAJEV Küçük Prens Anaokulu, 1999-2000 eğitim yılında açtığımız SAJEV Küçük Prens İlköğretim Okulu olmak üzere, bu toplumun büyümesinde büyük katkıları olan, Saint-Joseph'liler Derneği, tüm hocalarımız, velilerimiz meydana getirmektedir.

Bu zincirin gelişmesinde ve Eğitim Kurumlarımızın bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştiren; bilim ve teknolojik gelişmelere ve üretilen bilgilerin topluma yayılmasına katkıda bulunacak kurumlar olmasında; en küçük yardımın çok büyük katkısı olacaktır.

Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı olarak, kurulduğumuzdan bu yana geçen yıllarda, bu konuda en büyük desteği Sevgili Frère Caporal ve Saint-Joseph'lilik ruhunu, Lasallien felsefesini benimsemiş arkadaşlarımızdan aldık ve onlar sayesinde ciddi bir yol katettik.

Sınırlı sayıdaki sorumluluk sahibi Saint Joseph'li arkadaşlarımıza, zaman içinde Saint Joseph'li olmayan, ancak bu yolda bizleri destekleyen az sayıda dostlarımız da katıldı. Bu çabalarla sınırlı kalan "Burs Fonu"muzla, bizler de sınırlı imkanlar yaratabildik.

Bugüne kadar, sınırlı kalan bu imkanlarımızı, daha da genişletmek, sizlerden gelecek küçük birikimleri bu amaç doğrultusunda değerlendirmek en büyük arzumuz.

Tüm Saint-Joseph'lilerden, çocuklarını Saint-Joseph Lisesi'nde ve Vakfımızın Eğitim Kurumları olan Küçük Prens Okullarında okutan Velilerimizden ve bizleri bu amacımızda destekleyen tüm dostlarımızdan yapacakları küçük maddi yardımları esirgemeyeceklerini umuyoruz.

Yapacağınız her türlü bağış için, Bağış Formu'muzu doldurarak "geleceğe dair umudunuzu, geleceğin sahibi çocuklara eğitim olanağı vererek çoğaltabilirsiniz."

Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı'na yapacağınız bağışların "vergi muafiyeti" kapsamında olduğunu lütfen unutmayınız.

Bağışlarınız için lütfen,

bahar.peker@sajev.org.tr adresimizden e-posta ile, veya;

+90 (216) 622 65 10 no.lu telefon numarasından veya; 

+90 (216) 622 65 07 no.ya faks göndererek

Bahar Peker/Kurumsal İletişim Sorumlusu'na ulaşmanızı rica ederiz.