Misyonumuz Ve Vizyonumuz

Vakfın Misyonu:

Evrensel değerlere bağlı, çağdaş bilgi, teknoloji ve kültür ile donanmış,  yetenekli,  inovatif ve üretken gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak temel amacımızdır.

Kurduğumuz eğitim kurumlarımızın anaokulundan üniversiteye kadar gençlerimiz için çağın koşullarına uygun olarak bilgi, teknoloji ve kültür üretebilecekleri ve de bilim ile kültüre evrensel düzeyde katkı sağlayabilecekleri kurumlar olmasını hedefleriz.  Yetişen gençlerimizin uluslararası ortamlarda rekabetçi, toplumsal duyarlılık ile sorumluluğa sahip, özgüvenli bireyler olmaları temel görevimizdir.  

Saint Joseph Lisesi ve SAJEV Eğitim Kurumları’nın başarılı  öğrencilerine sağladığımız burslar ve eğitime yönelik katkılarla bu köklü eğitim geleneğinin geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyoruz.

Saint Joseph Lisesi ve SAJEV Eğitim Kurumları’nın mensup ve mezunları arasında dayanışmanın gelişmesinde öncü rol üstlenir.

Vakfın Vizyonu:

SAJEV Eğitim Kurumlarının öğrenci, veliler ve eğitimciler nezdinde  İstanbul’da en çok tercih edilen ilk 10 eğitim kurumu  arasında yer almasıdır.  

Değerlerimiz;

Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan,

Paydaşlarına ve çevreye saygılı,

Dil, din, etnik köken farklılığı gözetmeyen,

Fırsat Eşitliği Yaratan,

Yaratıcı ve yenilikçi,

Katılımcı,

Etik,

Çalışanlarını en önemli varlığı olarak gören,

Kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olarak belirlenmiştir.