Bağışlarınız için

Yapacağınız her türlü bağış ile “geleceğe dair umudunuzu, geleceğin sahibi çocuklara eğitim olanağı vererek çoğaltabilirsiniz.”

Çağdaşlaşmada ve ilerlemede şüphesiz en büyük pay eğitime düşmektedir. Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfımız, Atatürk ilkelerine bağlı, yüksek kaliteye odaklanmış eğitim kurumlarıyla toplumun standartlarını daha ileri seviyeye yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Bugünün öğrencileri; ülkesine, kültürüne sahip çıkan ve hatta değerlerini daha ileriye taşıyan nesillerin inşasında rol olacak birer yetişkin birey olacaklar.

Eğitim Kurumlarımız; bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştiren; bugünün çocuklarını yarının büyükleri olarak geleceğe hazırlayan, bilim ve teknolojik gelişmelere ve üretilen bilgilerin topluma yayılmasına katkıda bulunacak yarınlarımız olan çocuklarımıza ve gençlerimize onların yanlarında olduğumuzu, başarılarını desteklediğimizi her daim gösterecektir.

Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı olarak, kurulduğumuzdan bu yana, sınırlı sayıdaki sorumluluk sahibi Saint-Josephli arkadaşlarımızla, zaman içinde Saint-Josephli olmayan ancak bu yolda bizleri destekleyen az sayıda dostlarımızla her dönem “Burs Fonu” imkanları oluşturmayı başardık. Bugüne kadar sınırlı kalan burs fonlarımızı, sizlerin destekleriyle daha da geliştirmek, çoğaltmak en büyük arzumuzdur.

Tüm Saint-Josephlilerden, çocuklarını Saint-Joseph Lisesinde ve Vakfımızın Eğitim Kurumları olan Küçük Prens Okullarında okutan velilerimizden ve bizleri bu amaçlarımız doğrultusunda destekleyen tüm dostlarımızın yapacakları maddi ve ayni yardımları esirgemeyeceklerini umuyoruz.

Yapacağınız her türlü bağış ile “geleceğe dair umudunuzu, geleceğin sahibi çocuklara eğitim olanağı vererek çoğaltabilirsiniz.”

Bağışlarınız için lütfen,

Müge YÜCE / Vakıf ve Mali İşler Müdürlüğü Asistanı
muge.yuce@sajev.org.tr adresimizden e-posta ile veya;
+90 (216) 622 65 10 no.lu telefon numarasından veya;
+90 (216) 622 65 07 no.ya faks göndererek
ulaşmanızı rica ederiz.