Misyonumuz ve Vizyonumuz

SAJEV’in Misyonu

Evrensel değerlere bağlı, çağdaş bilgi, teknoloji ve kültür ile donanmış, yetenekli, inovatif ve üretken gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak temel amacımızdır.

Kurduğumuz eğitim kurumlarımızın anaokulundan üniversiteye kadar gençlerimiz için çağın koşullarına uygun olarak bilgi, teknoloji ve kültür üretebilecekleri ve de bilim ile kültüre evrensel düzeyde katkı sağlayabilecekleri kurumlar olmasını hedefleriz.

Yetişen gençlerimizin uluslararası ortamlarda rekabetçi, toplumsal duyarlılık ile sorumluluğa sahip, öz güvenli bireyler olmaları temel görevimizdir.

Saint-Joseph Lisesi ve SAJEV Eğitim Kurumlarının başarılı öğrencilerine sağladığımız burslar ve eğitime yönelik katkılarla bu köklü eğitim geleneğinin geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyoruz.

Saint-Joseph Lisesi ve SAJEV Eğitim Kurumlarının mensup ve mezunları arasında dayanışmanın gelişmesinde öncü rol üstlenir.

SAJEV’in Vizyonu

SAJEV Eğitim Kurumlarının öğrenci, veliler ve eğitimciler nezdinde İstanbul’da en çok tercih edilen ilk 10 eğitim kurumu arasında yer almasıdır.

Değerlerimiz;

  • Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan,
  • Paydaşlarına ve çevreye saygılı,
  • Dil, din, etnik köken farklılığı gözetmeyen,
  • Fırsat eşitliği yaratan,
  • Yaratıcı ve yenilikçi,
  • Katılımcı,
  • Etik,
  • Çalışanlarını en önemli varlığı olarak gören,
  • Kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olarak belirlenmiştir.