Yöneticilerimiz

Vakıf Yöneticileri

Mütevelli Heyeti ve heyetin seçtiği Yönetim Kurulu tarafından yönetilen Vakıf’taki diğer görevler; kurullarca belirlenen çerçeve doğrultusunda çalışan, profesyonel bir kadro tarafından yürütülmektedir.

Hatike TÜLABOĞA Vakıf Müdür Vekili hatike.tulaboga@sajev.org.tr
Ekrem Özgür YALÇIN İç Kontrol Ve Denetim Müdürü ozgur.yalcin@sajev.org.tr

Vakıf Müdürü (V.)

Yönetim Kurulu (YK) tarafından atanır ve YK’ye karşı sorumludur. YK kararları doğrultusunda belirtilen sorumlulukları yerine getirir ve gerekli görülen durumlarda Vakfı temsil eder.

Vakfımızın faaliyet alanları kapsamında, mevzuat işlemleri, yatırım, finans, muhasebe işlemleri, bütçe ve faaliyet raporlamaları Vakıf Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

İç Kontrol ve Denetim Müdürü

Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak, belirtilen sorumlulukları yerine getirir.

Vakfımız ve İktisadi İşletmemizin faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği, mali işlemlerinin yasal mevzuata göre uygunluk kontrolü ve denetimleri ile Kurumsal Süreç Yönetimi kapsamındaki çalışmalar İç Kontrol ve Denetim Bölümü tarafından yürütülmektedir.