Saint-Joseph Lisesi
Eğitim Vakfı
Vakıf Kadrosu

Hatike TÜLABOĞA Vakıf Müdür Vekili hatike.tulaboga@sajev.org.tr
Ekrem Özgür YALÇIN İç Kontrol Ve Denetim Yöneticisi ozgur.yalcin@sajev.org.tr